Global Organic Textile Standard (GOTS) är en världsledande standard för miljömärkning av textilier.

GOTS kriterier för texil miljömärkning ställer krav som säkerställer ekologisk och social status från skörd av fiber genom alla produktionssteg med full spårbarhet fram till färdig produkt.

En trovärdig försäkran för dig som konsument.

Läs mer om GOTS här