Våra lokaler

Totalt är våra lokaler på 5892 m2.
Fabrikens äldsta delar byggdes 1938,  926 m2.

Tillbyggnader har sedan skett i etapper.

  • 1956         424 m2
  • 1979          322 m2
  • 1982          143 m2
  • 1984          234 m2
  • 1985/90     481 m2
  • 2003          2900 m2

Alla dessa tillbyggnader gör att det råder stora skillnader i värmeisolering.
Till höger ser ni fabriken från 1938 och hur vår fabrik ser ut idag.

Elförbrukning

Årlig förbrukning 481000 Kw. Kostnad 351000:- sek.  
 
Vi köper ”Grön EL” som är Miljömärkt med Bra Miljöval. ”Grön el” innebär  förnyelsebar energi t.ex. vindkraft eller utbyggd vattenkraft.

Belysning

 

God belysning är en viktig faktor som påverkar personalens hälsa speciellt på vinterhalvåret. Vi tar löpande hänsyn till detta.

Lågenergialternativ, vi har ersatt merparten av belysningarna med bättre alternativ och infört rörelsevakter där det är relevant.