Varpning

Vår maskinpark är hela tiden uppdaterad till bästa möjliga teknik. Som producent i västvärlden har vi mycket hög fokus på ” rationell produktion”. Kostnaden för arbetskraft gör att vi investerar i allt som kan spara tid. Investeringar som får ha en längre ”Pay back” än vad man normalt arbetar med i industrin.
Finns inte maskinlösningar att köpa bygger vi själva.

Bilden nedan visar en maskin där operaröter kontrollerar produkten som sedan transporteras till en etiketteringsstation och vidare där den staplas i högar om 10 st. Maskinen har vi utvecklat och byggt själva.

Tillverkningsprocessen av varpen sker genom att man från ett garnställ drar av ett ”band” om 300 trådar som via en skälsked rullas upp på varptrumman. Detta upprepas tills man är färdig med  alla ca 4500 trådar som normalvarpen hos oss består av. Hastighet 500 m/min. Normal  varplängd ca 1000 meter.

När alla trådar är upprullade på varptrumman så sker ”avbomning”, man rullar upp alla trådarna på en varpbom, stor trådrulle som sedan skall knytas och vävas.

Spårbarhet: Varpbomen  förses med ett nummer för spårbarhet och i journalen varpning noteras bomnumret, datum och partinummer på ingående garner.
 
Avfall: Garnrester som återvinnes via egen ihoprullning.
Avfall: Plasthylsor som skickas till plaståtervinning.
Avfall: Pappershylsor som skickas till förbränning.
Avfall: Wellpapp som skickas till återvinning.
Drivsystem: hydralik.
 
Elförbrukning: ej analyserad.
 
Miljörisk: låg, det enda som kan hända är utsläpp av hydraulolja på golvet. Golvet saknar avlopp.
 
Miljöfördel: Genom att bara arbeta med tvinnade garner behöver garnet inte klistras vid varpningen. Klistrat garn fordrar extra tvättning efter vävning som förbrukar energi  och som ger utsläpp till reningsverk.